PartnerstváÚvodná strana

Programy, podujatia

Správy

Tlačové publikácie

Materiál na stiahnutie

Spoluúčinkujúci

Kontakty

Informačný klaster

Systému mobility

Materiály vzdelávania

Programy, podujatia

Tu nájdete informácie o uskutočnených projektoch:


Školenia

Vo Veľkých Vozokanoch 13-15. júla 2013 sa uskutočnilo školenie pod názvom Písanie projektov, projektový manažment.

V osade Révfülöp 18-20. júla 2013 sa uskutočnilo školenie pod názvom Písanie projektov a projektový manažment.

V Budapešti 22-24. augusta 2013 sa uskutočnilo školenie pod názvom Písanie projektov a projektový manažment.

« naspäť na obsah


Workshopy

Vo Várpalote sme vo dvoch termínoch, 23-ého júla 2013 a 16-eho augusta 2013, uskutočnili pre naších prihlásených dieľňovú prácu v téme písanie projektov, projektový manažment.
Dieľňové práce boli dvojjazyčné, na mieste sme zabezpečili tlmočenie pre tých účastníkov, ktorý prišli zo Slovenska.


Galéria o workshopu, ktorá sa uskutočnila na Slovensku.

 

ws_Sk1
ws_Sk1 ws_Sk1 ws_Sk1 ws_Sk1 ws_Sk1 ws_Sk1 ws_Sk1 ws_Sk1

Galéria o druhom workshopu, ktorá sa uskutočnila na Slovensku.

ws_Sk2
ws_Sk2 ws_Sk2 ws_Sk2 ws_Sk2

« naspäť na obsah


Spoločenské podujatia

V hlavnom zorganizovaní ZO CSEMADOK Galanta sa uskutočnilo päť väčších spoločenských podujatí, ktorých cieľom bolo posilniť kooperáciu, zvýšiť sociálnu a kulturálnu koherenciu obyvateľov žijúcich pohraničných oblastiach. Účastníkmi podujatí boli predstavitelia samospráv, civilných organizácií, zástupcovia hospodárskych a spoločenských organizácií, ďalej skupiny obyvateľov s rôznym sociálnym a kulturným pozadím. Jedným z hlavných cieľov projektu bolo, aby sa vytvorili také formy cezhraničnej komunikácie a kooperácie, ktoré spo tom, čo sas tanú súčasťou dennej praxe miestnych organizácií a ľudí podporia realizáciu strategických cieľov programu. Uskutočnené podujatia:

 

„Szorgos adósa vagyok hazámnak”

Dni Szenczi Molnár Albert

Senec, 27. september - 10. november 2012

Správy o podujatí sa tu nachádzaju.

 

Szenc
Szenc Szenc Szenc Szenc Szenc

Fórum o regionálnom rozvoji spolupráce

Galanta, 18-20. január 2013

Správy o fóre sa tu nachádzajú.

 

Galánta
Galánta Galánta Galánta Galánta Galánta

Spoločenské fórum

Búč, 1-3. marec 2013

Správy o fóre sa tu nachádzajú.

 

Búcs
Búcs Búcs Búcs Búcs Búcs Búcs Búcs Búcs

Miľníky

Stretnutie maďarských historikov na Slovensku

Dvory nad Žitavou, 26-27. apríl 2013

Správy o fóre sa tu nachádzajú.

 

Udvard
Udvard Udvard Udvard Udvard Udvard Udvard

Stretnutie starostov Dunajského regiónu

Diakovce,7-9. jún 2013

Správy o fóre sa tu nachádzajú.

 

Diószeg
Diószeg Diószeg Diószeg Diószeg Diószeg Diószeg

« naspäť na obsah


Záverečná konferencia

S veľkým záujmom sa uskutočnila naša záverečná konferencia projektu 29-eho augusta 2013 v Diakovciach. Program konferencie si môžete pozrieť tu.

HuSk_konf
HuSk_konf HuSk_konf HuSk_konf HuSk_konf HuSk_konf HuSk_konf HuSk_konf

« naspäť na obsah


Realizačných partnerov
Konszenzus
Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
Csemadok
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku

Ďalšie informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko- Slovensko 2007-2013 nájdete na stránke http://husk-cbc.eu/sk/
Obsah tejto webovej stránky bezpodmienečne neodzrkadľuje oficiálne stanovisko Európskej únie.