PartnerstváÚvodná strana

Programy, podujatia

Správy

Tlačové publikácie

Materiál na stiahnutie

Spoluúčinkujúci

Kontakty

Informačný klaster

Systému mobility

Materiály vzdelávania

Kontakty na partnerov - realizátorov

Vedúci partner

Budapeštianska organizácia Nadácie Konszenzus

1025 Budapest, Zöldlomb u. 24./A

Telefón: +36-1-335-6515, +36-1-325-6377

Fax: +36-335-6463

Web: http://konszenzus.org/

E-mail: konszenzusbp@konszenzus.org

 


Partner

Oblastný výbor Csemadoku

924 01 Galanta, ul. Zoltána Kodálya 777.

Telefón/Fax: +421-31-7802396

Web: http://www.csemadok.sk/

E-mail: csemadok@gmail.com

 


Realizačných partnerov
Konszenzus
Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
Csemadok
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku

Ďalšie informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko- Slovensko 2007-2013 nájdete na stránke http://husk-cbc.eu/sk/
Obsah tejto webovej stránky bezpodmienečne neodzrkadľuje oficiálne stanovisko Európskej únie.