PartnerstváÚvodná strana

Programy, podujatia

Správy

Tlačové publikácie

Materiál na stiahnutie

Spoluúčinkujúci

Kontakty

Informačný klaster

Systému mobility

Materiály vzdelávania

Vypracovanie a prevádzkovanie cezhraničného Informačného klastra

Naša Nadácia s podporou Programu Maďarsko-Slovenskej cezhraničnej Spolupráce v rámci uskutočneného programu "Stojac pevne – cezhraničná spolupráca Program pre rozvoj cezhraničných vzťahov a zdrojov (HUSK 2007-2013) vytvorila informačný klaster. Databáza pomáha pre civilné neziskové a profitovo orientované organizácie v spolupráci, pomáha nájsť partnerov, vytvoriť spoločné projekty, založiť podnikania.

Databáza obsahuje 150 údajov civilných organizácií, štátnych a samosprávnych inštitúcií, podnikaní v Maďarsku a na Slovensku, ktorí sú otvorení na cezhraničnú spoluprácu, na spoločné projetky. Pri jednotlivých organizáciach nájdete základné informácie o dostupnosti, profile, respektíve o tom, že v ktorých oblastiach sú otvorený na spoluprácu. Keď sa zaujímate o spoluprácu, chcete sa dostať do databázy, ale ešte ste nevyplnili náš dotazník, kliknutím sem to si môžete urobiť.

Hľadať podľa základných údajov:Maďarsko Slovensko V oboch krajinách


Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Baníctvo, kameňoľom
Výrobný priemyseľ
Elektrina, plynové- a parné zásobovanie, klimatizovanie
Dodávka vody, zber a spracovanie odpadových vôd, odpadové hospodárenie
Stavebníctvo
Obchod, oprava vozidieľ
Doprava, skladovanie
Ubytovacie služby, pohostinstvo
Informačné a komunikačné služby
Peňažníctvo, poistenie
Nehnuteľnosť
Odborná, vedecká a technická činnosť
Administratívnu službu podporujúca činnosť
Verejné zaobstarávanie
Výuka
Zdravotná a sociálna starostlivosť
Kultúrne, zábavné a rekreačné činnosti
ďalšie služby

kultúra
činnosti súvisiace s náboženstvom
zdravie
Šport
domácnosť a voľný čas
Školstvo
výskum
Zdravotníctvo
Sociálna starostlivosť
Civilná obrana, hasičstvo
Ochrana životného prostredia
Rozvoj vidieka, bývanie
hospodársky rozvoj, pracovné záležitosti
Ochrana práva
Ochrana verejnej bezpečnosti
Viaccielne darovanie, neziskové združenia
Medzinárodné vťahy
Obchodná a hospodárska ochrana záujmov

Výsledky
Zoradiť výsledky:    rastúce klesajúci   

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete - Budapeštianska pobočka Nadácie Konsenzus Maďarsko
Budapest, Zöldlomb u., 24/A., 1025, Magyarország
http://www.konszenzus.org
civilná organizácia
školstvo
Baracsi Judit

Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény - Zlaté jabľko - Školka a jasle viaccieľná inštitúcia Maďarsko
Romhány Kölcsey utca 3. 2654.
http://aranyalmaovoda wordpress.com
rozpočnová organizácia, štátna, samosprávna alebo iná organizácia
školstvo
Kertész Mártonné

Andrássy Gyula Szakközépiskola - Stredná odborná škola Gyulu Andrássyho Maďarsko
MiskolcSoltész Nagy Kálmán 10.3530Magyarország
http://www.agysz-miskolc.hu
rozpočnová organizácia, štátna, samosprávna alebo iná organizácia
školstvo
Molnár Péter

Pannontáj- Sokoró Közhasznú Egyesület - Verejnoprospešný Spolok Pannontáj - Sukoró Maďarsko
TényőÁrpád út 18.9111Magyarország
http://www.pannontaj.hu
civilná organizácia
informácia, komunikácia, odborná, vedecká, technická činnosť, administratívu a službu podporujúca činnosť, školstvo, umenie, zábava, voľný čas, iné služby
Székely Rita

Szivárvány Óvoda Komárom - Dúha Materská školka Komárom Maďarsko
Komárom, Kelemen László utca 36. 2900 Magyarország
rozpočnová organizácia, štátna, samosprávna alebo iná organizácia
školstvo
Juhászné Balogh Erika

Jánossomorjai Független Közéleti Társaság - Társaskör Egyesület - Nezávislo-životnoverejný spoločnosť - Spoločnosť sociálneho kruhu Maďarsko
JánossomorjaÓvári u. 1.9241Magyarország
http://www.tarsaskorjanos.hu
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Lőrincz György

Védőháló Co-Counseling Alapítvány - Nadácia Védőháló Co-Counseling Maďarsko
Pilisborosjenő, Pacsirta u. 23. 2097 Magyarország
http://co-co.hu
civilná organizácia
humánne-zdravotnícke a sociálne zaobstarávanie
Gurdon Katalin

Sülysápi Amatőrcsillagász Közhasznú Egyesület - Amatérsky hvezdársky verejnoprospešný spolok - Sülysáp Maďarsko
2241. Sülysáp, Úri utca 32. Magyarország
http://sacse.hu
civilná organizácia
odborná, vedecká, technická činnosť, školstvo, umenie, zábava, voľný čas, iné služby
Fodor Antal

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány - Komárňansko-ostrihomská župná Nadácia pre rozvíjanie talentov a duševnej pomoci Maďarsko
TatabányaSzent Borbála tér1.2800Magyarország
http://www.leleksegito.hu
civilná organizácia
iné služby
Pál Istvánné

Peron Music Alapítvány - Nadácia Peron Music Maďarsko
TatabányaSzent Borbála tér 1.A Vértes Agorája épületeH-2800
http://www.peronmusic.hu
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Cserteg István

Felpécért Alapítvány - Nadácia pre Felpéc Maďarsko
9122 Felpéc, Petőfi u.20.
http://www.felpecert.hu
civilná organizácia
školstvo, umenie, zábava, voľný čas
Dombi Alajosné

Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület - Gábor Bethlen Spolok strážnych tradícií Maďarsko
Aszód, Szent Imre u. 2. H-2170
http://www.bghe.hu
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Balatoni Imre

Mosonszolnoki Ifjúságért Hagyományőrző Egyesület - Spolok pre zachovávanie tradície mošonsolnokského mládeže Maďarsko
Mosonszolnok, Fő út 101-103. 9245, Magyarország
http://www.mihe.hu
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Kocsis Angéla

Kiskun Néptánc Együttes Kiskunlacháza - Kiskun spolok ľudového tanca Kiskunlacháza Maďarsko
Kiskunlacháza, Kinizsi u. 1. 2340 Magyarország.
http://www.kis-kunneptanc.eoldal.hu
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Simon Zoltán

Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület - Spolok komornej kapely v Šalgótrjáne Maďarsko
SalgótarjánFő tér 5.3100Magyarország
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Torják Vilmos

Sopron Város Fúvószenekara Alapítvány - Nadácia pre dychovú kapelu mesta Šopron Maďarsko
Sopron, Mende Gusztáv utca 7. I./4. 9400 Magyarország
http://www.sopronifuvoszenekar.hu
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Vörös Péter

Halászi Község Önkormányzata - Samospráva osady Halászi Maďarsko
HU-9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38.
http://www.halaszi.hu
samospráva, samosprávne združenie
verejná správa
Majthényi Tamás

Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület - TEMI Könyvtár - Spolok čítajúceho kruhu Otvorená kniha - Knižnica TEMI Maďarsko
Salgótarján, Munkásotthon tér 1. 3100 Magyar
http://www.temikonyvtar.hu/
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
László- Verebélyi Judit Ágota

Széchenyi István Ált. Isk. és AMI - Základná škola Istvána Széchenyiho a AMI Maďarsko
9154 Mosonszentmiklós, Táncsics u. 2.
http://www.mosonszentmiklos.hu
rozpočnová organizácia, štátna, samosprávna alebo iná organizácia
školstvo
Héczné Tóth Mária

Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógypedagógusok Nemzetközi Szakmai Egyesülete - Medzinárodný odborný spolok maďarských rozvíjacich a špeciálnych pedagógov Maďarsko
Budapest, Csontváry utca 54. 11. 31. 1181 Hungary
http://fejlesztok.hu/
civilná organizácia
školstvo, iné služby
Thén Zsolt

Tengri Íjász és Hagyományőrző Egyesület - Tengri - Spolok lukostrelecky a zachovávaci kultúrnych pamiatok Maďarsko
Mosonmagyaróvár Mosonyi Mihály u. 53. 9200 Magyarország
http://www.tengri.hupont.hu
civilná organizácia
iné služby
Bognár Árpád

Sóskúti Fúvószenei Egyesület - Šóškútsky dychovo-hudobný spoolok Maďarsko
Sóskút, Gárdonyi Géza u. 17. 2038 Magyarország, Pest megye
http://sosfuvos.net
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Kaszás Sándor

Csesztvei Hagyományőrző és Kulturális Egyesület - Spolok pre zachovávanie pamiatok a kultúry v Čestve Maďarsko
CsesztveKossuth152678Magyarország
http://www.csesztvei.hu
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Perédi Piroska

Utcai Szociális Segítők Egyesülete - Spolok uličných sociálnych pomocníkov Maďarsko
2800 Tatabánya, Mártírok útja 114. Levelezési cím: 2804 Tatabánya, Pf. 414.
http://www.uszse.hu
civilná organizácia
školstvo, iné služby
Balatoni Ágnes elnök

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság - Spolok ďalšieho vzdelávania Zoltána Magyaryho Maďarsko
KocsKomáromi u. 5.2898Magyarország
http://magyary.webnode.hu
civilná organizácia
verejná správa, školstvo, humánne-zdravotnícke a sociálne zaobstarávanie, umenie, zábava, voľný čas, iné služby
Keresztesi József

Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium - Gymnázium, Stredná odborná škola a internát piaristov Maďarsko
Vác, Konstantin tér 6.
http:// 2600 Magyarország
balpa@t-online.hu
cirkevná inštitúcia
www.vpg.sulinet.hu

Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény - Materská škôlka Dúha Spoločná inštitúcia Ráckeve Lórév Maďarsko
Ráckeve, Vörösmarty út 40. 2300. Magyarország
rozpočnová organizácia, štátna, samosprávna alebo iná organizácia
školstvo
Kulcsárné Paska Ibolya

Sülysápi Amatőrcsillagász Közhasznú Egyesület - Amatérsky hvezdársky verejnoprospešný spolok - Sülysáp Maďarsko
Sülysáp, Úri út, 32, 2241 Magyarország
http://sacse.hu
civilná organizácia
odborná, vedecká, technická činnosť, školstvo, umenie, zábava, voľný čas, iné služby
Fodor Antal

Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület - Karcolat literárny a umelecký talentový spolok Maďarsko
Pilis, Bicskei út 16. 2721 Magyarország
http://kimte.hu
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas, iné služby
Czinkos Éva

Lisai Elek János Alapítvány - Nadácia Jána Eleka Lisaiho Maďarsko
Fót,Vörösmarty utca 43.szám.2151 Magyarország
civilná organizácia
iné služby
Elek Erzsébet

Váci Múzeum Egyesület - Spolok vacovského múzea Maďarsko
Vác, Múzeum utca 4. 2600, Magyaroszág
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Zomborka Márta

Grácia Művészeti Iskola - Umelecká škola Grácia Maďarsko
Győr, Puskás Tivadar u.8. 9023 Magyarország
http://www.graciaintezet.hu
neziskové podnikanie
školstvo
Gellért Tünde

Felpécért Alapítvány - Nadácia pre Felpécért Maďarsko
Felpéc, Petőfi u.20. 9122 Magyarország
http://www.felpecert.hu
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas, iné služby
Dombi Alajosné

Rákbetegség Megelőzéséért és legyőzéséért Közhasznú Alapítvány - Verejnoprospešná nadácia pre prevenciu a zdolanie rakových ochorení Maďarsko
Pásztó Fő út 6. 3060 Magyarország
http://rákmegelőzése.hu
civilná organizácia
humánne-zdravotnícke a sociálne zaobstarávanie
Szeverényi Mihály

Ela-Cons Kft - s.r.o. Ela-Cons Maďarsko
3518 Miskolc, Csajkovszkij utca 49.
http://www.ela-cons.hu
podnikanie
informácia, komunikácia, administratívu a službu podporujúca činnosť, iné služby
Szvoboda László

Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért - Maďarská mládež pre národné spoločnostnú solidaritu Maďarsko
Hidasnémeti, Vasút út 8.
http:// 3876
+36-70-394-3578
adam9302@gmail.com
Magyarország

CivilFilm Egyesület - Spolok CivilFilm Maďarsko
Dorog, Hősök tere 13. 1./2., 2510, Magyarország
http://www.civiljutub.info és www.civiljutub.hu
civilná organizácia
informácia, komunikácia
Nádor Tamás István

Talea Viridis - Ipolydamásd Gyermekeiért és Ifjúságáért Közhasznú Egyesület - Talea Viridis - Verejnoporspešná organizácia pre detí a mládež v Ipolydamásde Maďarsko
Ipolydamásd, Fő u. 63. 2631, Magyarország
http://www.taleaegyesulet.blogspot.com
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
dr. Szabó-Tasi Katalin

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium - Benediktínské gymnázium a internát Gergelya Czuczora Maďarsko
Győr, Széchenyi tér 8. H-9022, Magyarország
http://www.czuczor.hu
cirkevná inštitúcia
školstvo
Tóth István Konstantin

WEST Hőszivattyú Kft - WEST tepelné čerpadlo s.r.o. Maďarsko
Győr, Budai út 18. 9027 Magyarország
http://www.rifeng-hoszivattyu.hu
podnikanie
elektrina, plynové a parné zásobovanie, klimatizovanie, stavebníctvo, obchod, oprava vozidiel
Sulyok Tibor

Várda-Kids Nonprofit Közhasznú Kft - Nezisková verejnoprospešná s.r.o. Várda-Kids Maďarsko
Budapest, Páskomliget 61. 5/22. 1156 Magyarország
http://ceasinst.co.uk
neziskové podnikanie
školstvo
Galgóczi Ferenc

Egyetemi Fénymásoloda és Dokumentum Centrum - Univerzitná kopírovňa a dokumentačné centrum Maďarsko
H-9027 Győr, Tárna u. 7.
http://www.fenymasolda.hu
podnikanie
informácia, komunikácia, odborná, vedecká, technická činnosť, administratívu a službu podporujúca činnosť, školstvo, umenie, zábava, voľný čas, iné služby
Tóth Géza

Garabonciás Folklór Egyesület - Folklórny spolok Garabonciás Maďarsko
2900 Komárom Jedlik Ányos u.8.
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Gábor Klára

WWOOF Magyarország - WWOOF Maďarsko Maďarsko
Gödöllő, Blaha L. u. 54. 2100 Magyarország
http://www.wwoof.hu
neziskové podnikanie
poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo, informácia, komunikácia, iné služby
Varga Tamás

Pásztói Asztalitenisz Club - Klub stolného tenisu v Pástó Magyarország
PásztóCsohány Kálmán út 7.3060Magyarország
http://www.pasztoiac.hu
civilná organizácia
iné služby
Bencsik Imre

Leier Business Hotel - Hotel Leier Business Mindkét országban rendelkezik telephellyel
Gönyű, Kossut Lajos utca 40A, 9071, Magyarország
podnikanie
ubytovacie služby, pohostinstvo
Hetzmann Kitti

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodáért Közhasznú Egyesület - Verejnoprospešný spolok pre senváclavskú Vadvirág škôlku Maďarsko
2009, Pilisszentlászló, Béke u.2.
civilná organizácia
školstvo
Ferencsák Annamária

Nap-Út Alapítvány - Nadácia Nap-Út Maďarsko
Dorog, Heine utca 5. 2510, Magyarország
http://www.naputalapitvany.hu
civilná organizácia
humánne-zdravotnícke a sociálne zaobstarávanie, umenie, zábava, voľný čas, iné služby
Winter Erzsébet

Komáromi Klapka György Múzeum - Múzeum Juraja Klapku v Komárome Maďarsko
KomáromKelemen László utca 22.2900 Magyarország
http://www.kgym.hu
rozpočnová organizácia, štátna, samosprávna alebo iná organizácia
umenie, zábava, iné služby
Számadó Emese

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde - Sedmokráska školka a jasle v Bábolne Maďarsko
Bábolna, Erzsébet u. 2.2943.Magyarország
http://www.ovoda.babolna.hu
rozpočnová organizácia, štátna, samosprávna alebo iná organizácia
školstvo
Somogyiné Szsbados Marianna

Élő Mini-Világ Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány - Verejnoprospešná nadácia ochrany životného prostredia Živý Mini-Svet Maďarsko
2381 Táborfalva Arany János út 76
http://www.elominivilag.hu
civilná organizácia
odborná, vedecká, technická činnosť, školstvo, umenie, zábava, voľný čas
Major Andrea

Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület - Rómsky kulturálny spolok Czinka Panna Magyarország
Győr, Herman Ottó u. 16, 9023, Magyarország
http://www.czinkapanna.hu
civilná organizácia
odborná, vedecká, technická služba, administratívna a službu podporujúca činnosť, školstvo, umenie, zábava, voľný čas
Jakus László

Nyugat Kapuja Egyesület - Spolok západnej brány Maďarsko
Győr, Tihanyi Árpád u. 87. 7/42., 9023 Magyarország
civilná organizácia
odborná, vedecká, technická služba, administratívna a službu podporujúca činnosť, školstvo, umenie, zábava, voľný čas
Hummel Dóra

Rónafaluért Baráti Társaság - Priateľský kruh pre dedinu Róna Maďarsko
Salgótarján-Rónafalu, Rónai út 32, 3141, Magyarország
http://www.ronafalu.hu
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Nagy Szabolcs

ECOVAST Egyesület - Spolok ECOVAST Maďarsko
2637 Perőcsény, Börzsönyi utca 28.
http://www.ecovast.hu
civilná organizácia
informácia, komunikácia
Rajnai Gábor

Óvoda és Általános Iskola I B I - Materská škôla a základná škola I B I Maďarsko
TereskeKossuth út 84.2652Magyarország
http://tereske.net
rozpočnová organizácia, štátna, samosprávna alebo iná organizácia
školstvo
Orosházi Vencelné

Magyar Versmondók Egyesülete Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete - Miestna pobočka spolku maďarských recitátorov v župe Győr-Moson-Sopron Maďarsko
Győr, Czuczor G. u. 17., 9022. Magyarország
http://www.mve.mlap.hu
civilná organizácia
iné služby
Popper Ferenc

Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola - Humánna a hudobno-umelecká stredná odborná škola Jánosa Selyeho Maďarsko
Vác, Jávorszky sétány 2. 2600 Magyarország
htttp://www.selyehszki.hu
rozpočnová organizácia, štátna, samosprávna alebo iná organizácia
školstvo
Hóringerné Kozák Eszter

ARTE- Abaúji Regionális Természetvédelmi Egyesület - ARTE - Spolok pre regionálnu ochranu prírody v Abaúji Maďarsko
FonyPetőfi utca 62.3893Magyarország
http://artefony.hu
artefony@gmail.com
civilná organizácia
Sándor Béláné

Abaúj Hegyköz Térségi Civil Szövetség - Oblastný civilný zväz Abaúj-Hegyköz Maďarsko
FonyPetőfi utca 623893Magyarország
http://civilabaúj.hu
ahtcfony@citromail.hu
civilná organizácia
Sándor Béláné

Önkéntes Polgárőr Egyesület Fony Maďarsko
FonyPetőfi utca483893Magyarország
civilná organizácia
informácia, komunikácia, školstvo, umenie, zábava, voľný čas, iné služby
Sándor Béla

Rákóczi Szövetség Fony Tagszervezete - Miestna pobočka Zväzu Rákócziho vo Foni Maďarsko
FonyPetőfi utca483893Magyarország
http://-
iná
umenie, zábava, voľný čas, iné služby
ifj. Sándor Béla

Reflex Fordítóiroda Kft. - s.r.o. Prekladateľská kancelária Reflex Maďarsko
3525 Miskolc, Széchenyi út 37.
http://www.reflex.hu
podnikanie
iné služby
Énekes Lajos

Baráti Kör Aggtelekért Egyesület - Spolok Priateľskeho kruhu pre Aggtelek Maďarsko
Aggtelek, Deák Ferenc 2. 3759, Magyarország
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Pecze Imréné

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület - Spolok s Innováciou pre udržateľný vývoj Maďarsko
Győr
http://www.iffegyesulet.hu
civilná organizácia
Wellnessy kézműves boltja - Wellnessy remeselnícky obchod Maďarsko
GyőrújbarátÁrpád fejedelem u. 5.9081Magyarország
http://aquatrade-wellness.blogspot.hu http://natur-kozmetikum.blogspot.hu
podnikanie
umenie, zábava, voľný čas
Herman Ottó Általános Iskola - Základná škola Ottó Hermana Maďarsko
Felsőpakony, Iskola utca 20., 2363, Magyarország
http://iskola.felsopakony.hu
rozpočnová organizácia, štátna, samosprávna alebo iná organizácia
školstvo
Matisz Zsolt

Mosonmagyaróvári Civil Szövetség - Zväz civilov v Mosonmagyaróvári Maďarsko
Mosonmagyaróvár
http://www.mocisz.hu
Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület - Kulturálny spolok v Mosonmagyaróvári Maďarsko
Mosonmagyaróvár
http://www.movar-kultegy.hu
Moson Megye Polgáraiért Alapítvány - Nadácia pre mošonskú župu Maďarsko
Mosonmagyaróvár
Hegyeshalmi Természetbarát Egyesület - Spolok priateľov prírody v Hegyeshalme Maďarsko
Hegyeshalom, Akácfa út 10. 9222 Magyarország
http://www.hegyestbe.hu
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Horváth Péter

Tát Nagyközség Önkormányzata - Samospráva obce Tát Maďarsko
Tát, Kossuth lajos utca 15. 2534 Magyarország.
http://www.tat.hu
samospráva, samosprávne združenie
verejná správa
Kostyál János

Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Základná škola, gymnázium, stredná odborná škola a Základná umelecká inštitúcia Premontského Jána svätého Krstiteľa v Žámbéku Maďarsko
Zsámbék, Zichy Miklós tér 3., 2072 Magyarország
http://www.kszj.hu
Danubius Táncegyüttes - Tanečná skupina Danubius Maďarsko
SZOBSzent Imre u. 11.2628.MAGYARORSZÁG
http://www.danubiustancegyuttes.mlap.hu
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Kuti Andrea

Dunabogdányi Kajaktúra Természetbarát Egyesület - Spolok kanonickyj túry priateľov prírody v Dunabogdányi Maďarsko
DunabogdányKossuth Lajos u. 101.2023Magyarországwww.
http://www.kajaktura.hu
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Szerbné Agárdi Éva

Földes Ferenc Gimnázium - Gymnázium Ferenca Földesa Maďarsko
Miskolc, Hősök tere 7. 3525, Magyarország
http://www.ffg.hu
rozpočnová organizácia, štátna, samosprávna alebo iná organizácia
školstvo
Fazekas Róbert

Nádasdi Elektro Biztonságtechikai Kft. - s.r.o. Nádasdi Elektro bezpečnostná technika Maďarsko
Salgótarján, Rákóczi út 1-9. 3.em.2.aj. 3100 Magyarország
http://www.nadasdielektro.hu
podnikanie
administratíva a službu podporujúca činnosť
Nádasdi Gyula ügyvezető igazgató

Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület - Tura dobrovoľnícky hasičský Spolok Maďarsko
Tura,Puskin tér,26., 2194, Magyarország
http://www.turaote.hu
civilná organizácia
iné služby
Benedek István

Horváth Méhészet - Včelárstvo Horváth Maďarsko
SopronFerenczy János499400Magyarország
http://www.honigsopron.hu
podnikanie
poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo, obchod, oprava vozidiel, iné služby
Horváth Antal

GYSEV Zrt. Hotel Sopron - a.s. Hotel Sopron GYSEV Maďarsko
Sopron, Mátyás király u. 19. 9400Magyarország
http://www,hotelsopron.hu
Sóskút 2000 Társaság - Spolok Sóskút 2000 Maďarsko
Sóskút, Rózsa u. 1. 2038, Magyarország
http://www.soskut2000.hu
civilná organizácia
umenie, zábava, voľný čas
Papp Istvánné

Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete - Spolok telesne postihnutých navzájom si pomáhajúcich Maďarsko
Salgótarján, Fő tér 5., 3100, Magyarország
http://www.civilnograd.hu
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
informácia, komunikácia, iné služby
Uramecz János

Palóc Hálózati Szövetség - Sieťová organizácia Palóc Maďarsko
Salgótarján, Fő tér 5., 3100, Magyarország
iná
informácia, komunkácia, iné služby
Borók Sándor Péter

Magyar Ökotársulás Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Maďarsko
Herencsény, Kossuth út 50. 2677 Magyarország
http://www.okotarsulas.hu
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
poľnohospodárstvo, lesníctvo, ryboľov, školenie
Aldea Benedek

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Novohradská župná obchodná a priemyseľná komora Maďarsko
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
http://www.nkik.hu
Nyerges Andrea

Abaújvári Református Egyházközség - Cirkevný Maďarsko
Abaújvár, Béke u.8. 3898 Magyarország
http://www.pazsiharangszo.ref.hu
cirkevná inštitúcia
humánna-zdravotnícka a zdravotnícka služba, iné služby
Tóth István

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - Novohradská župná nadácia pre regionálny rozvoj podnikania Maďarsko
Salgótarján, Mártírok út 1. , 3100. Magyarország
http://www.vallalkozasfejlesztes.eu
Varga Béla

TANDEM, n.o. Slovenská republika
Dunaszerdahely, Nová Ves 2220/16, 929 01 Szlovákia
http://www.tandemno.sk
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
administratívu a služby podporujúca organizácia
Hodossy Katalin

Fórum - Inštitút pre výskum menšín Slovenská republika
Somorja, Park utca 4., 93101, Szlovákia
http://www.foruminst.sk
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
iné služby
Tóth Károly

Občianske združenie Pro Civis Slovenská republika
Štvrtok na Ostrove 51293040Slovensko
http://onkormanyzas.sk
Kállay András

ZO Csemadok Kráľov Brod Slovenská republika
Kráľov Brod - Királyrév h.sz.4925 41 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Erdélyi Csaba

Nadácia Petra Pázmánya Slovenská republika
92401 Galánta, Kodály Zoltán utca 777 , Szlovákia
http://www.pazmany.sk
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
školstvo
Bondor Veronika

ZO CSEMADOK Šaľa Slovenská republika
Vágsellye-Šaľa, Murgašova 9, 927 01 , Szlovák Köztársaság
http://www.magyarhaz.sk
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Ing. František Botka

Občianske združenie Barátnő Slovenská republika
Kútniky-Blažov č.96, 929 01 Slovakia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
iné služby
Mgr.Póda Erzsébet

ZO CSEMADOK Galanta Slovenská republika
Galánta, Kodály Zoltán utca, 777 sz., 924 00 Szlovákia
samospráva, samosprávne združenie
umenie, zábava, voľný čas
Takács Imre

Občianske združenie Kultúra -Agroturistika-Tradícia Slovenská republika
Občianské Združenie: Kultúra – Agroturistika – TradíciaMalý Ostrov 111946 03 Dedina MládežeSK
http://www.kultagro.eu
samospráva, samosprávne združenie
szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás, információ, kommunikáció, művészet, szórakoztatás, szabadidő
Ham Erika Hamová

Obec Vlčany - Farkasd Község Slovenská republika
Vlčany - FarkasdHlavná č. 113692584Szlovákia
http://www.obecvlcany.sk
samospráva, samosprávne združenie
verejná správa
Iván Gyula

Občianske združenie pre Gútu Slovenská republika
Gúta, Radnóti utca, 46, 94603, Szlovákia
http://www.gpt.sk
Civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
iné služby
Halász Béla

ZO CSEMADOK Opatovská Nová Ves Slovenská republika
Apátújfalu h.sz.172 99107 Szlovákia
Civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
umenie, zábava, voľný čas
Terézia Tóthová

ZO CSEMADOK Veľké Ludince Slovenská republika
Nagyölved, hsz 24, 93565, Szlovákia
Civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
umenie, zábava, voľný čas
Szalma Klára

Ženský spevokol Pastorce Slovenská republika
IpolypásztóZalabai út78935 74Szlovákia
Civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
umenie, zábava, voľný čas
Németh Anna

Botorkáló - Zdruzenie pre mladé talenty Slovenská republika
KirályhelmecFő u. 39.o7652, Szlovákia
Civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
umenie, zábava, voľný čas
Simon Livia

Pro Urbe Slovenská republika
Košútska 1085/9925 21 Sládkovičovo
Civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
umenie, zábava, voľný čas
Zsille Béla

ZO Csemadok Sečianky Slovenská republika
Ipolyszécsényke, 75, 991 10 Szlovákia
Civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
umenie, zábava, voľný čas
Kliment Éva

Naturaqua Slovenská republika
Žihárec - Zsigárd, Kodály Zoltán utca 449, 925 83, Szlovákia
Civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
poľnohospodárstvo, lesníctvo, ryboľov
Takács Zoltán

Fehér fűz - Salix Alba Slovenská republika
Žihárec, Tehelná 801, 925 83, Szlovákia
Civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
iné služby
Baranyay Zsolt

ZO Csemadok Veľký Krtíš Slovenská republika
Ipolynyék, Szabadság út 457, 991 28, Szlovákia
http://www.csemadok.sk
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
umenie, zábava, voľný čas
Balogh Gábor, elnök

ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület Maďarsko
Balassagyarmat Bajcsy Zsilinszky út 3. 2660 Magyarország
http://www.efoesz.hu
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
humánna-zdravotnícka služba
Fábri Lászlóné

Nyikom Hegyisport és Természetvédő Klub Slovenská republika
Pásztó Régivásártér út 28. 3060 Magyarország
http://www.nyikom.hu
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Sándor István

Spolok pre ďalšieho vzdelávania Sréter Ferenc Slovenská republika
Salgótarján.Fő tér 5. 3100
http://www.sreterferencnepfoiskola.hu
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
informácia, komunikácia, výuka, umenie, zábava, voľný čas
Nagy Ferencné

Spolok CASCADOSS Maďarsko Slovenská republika
Salgótarján, Teraszos út 1., 3100, Magyarország
http://www.cascadoss.hu
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
informácia, komunikácia, odborná, vedecká, techničká činnosť, školstvo
Juhász Géza

ZO Csemadok Doľné Saliby Slovenská republika
Alsószeli 611, 925 02 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Zsalkovics Ildikó

ZO Csemadok Diakovce Slovenská republika
Deáki 925 81, Szlováki
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Baros Jolán

Csada Bt. - Csada a.s. Maďarsko
1132 Budapest, Kresz Géza utca 41.
http://cspc.hu
Zisková organizácia (súkromné alebo spoločné podnikanie)
informácia, komunikácia, odborná, vedecká, techničká činnosť, školstvo
Csada Péter

Mirákulum IT Kft. - Mirákulum IT s.r.o. Maďarsko
1132 Budapest, Kresz Géza utca 41.
http://mirakulum.it
Zisková organizácia (súkromné alebo spoločné podnikanie)
obchodníctvo, oprava vozidiel, informácia, komunikácia, odborná, vedecká, technická činnosť
Csada Péter

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete - Spolok pre nadačné a súkromné školy Maďarsko
Budapest, Szentendrei út 9., 1035, Magyarország
http://maganiskolak.hu
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
informácia, komunikácia, školstvo, iné služby
Bak Zsófia

Czár-Consulting Bt. - Czár-Consulting a.s. Maďarsko
1027 Budapest, Margit krt. 54.
http://nincs
Zisková organizácia (súkromné alebo spoločné podnikanie)
iné služby
Kun Zsuzsa

ZO Csemadok Vlčany Slovenská republika
Farkasd 1136, 925 84 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Iván Gyula

ZO Csemadok Čierna Voda Slovenská republika
Feketenyék 75, 925 06 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Losonszky Margit

ZO Csemadok Mostová Slovenská republika
Hidaskürt 412, 925 07 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Szabó Dénes

ZO Csemadok Jelka Slovenská republika
Jóka, Mostová ul. 1207, 925 23 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Szabó zoltán

ZO Csemadok Kosúty Slovenská republika
Nemeskosút, 925 09 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Botló Péter

ZO Csemadok Tešedíkovo Slovenská republika
Pered 1403, 925 82 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Jurás Lívia

ZO Csemadok Selice Slovenská republika
Sókszelőce 1122, 925 72 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Vadkerti Zita

ZO Csemadok Matúškovo Slovenská republika
Taksony, 925 01 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Mészáros Márta

ZO Csemadok Tomašikovo Slovenská republika
Tallós 443, 925 04 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Sárkány Bea

ZO Csemadok Kráľová nad Váhom Slovenská republika
Vágkirályfa, 925 91 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Jánoska Szilvia

ZO Csemadok Čierny Brod Slovenská republika
Vízkelet 119, 925 08 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Pék Éva

ZO Csemadok Horná Kráľová Slovenská republika
Felsőkirályi 365, 951 32 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Lencsés Emília

ZO Csemadok Malá Mača Slovenská republika
Kismácséd, 925 21 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Hontvári Ferenc

ZO Csemadok Trstice Slovenská republika
Nádszeg, 925 42 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Rózsa Beatrix

ZO Csemadok Neded Slovenská republika
Negyed 374, 925 85 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Izsák Edit

ZO Csemadok Kajal Slovenská republika
Kajal, Községi Hivatal, 925 92 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Kosztolányi Tibor

ZO Csemadok Topoľnica Slovenská republika
Tósnyárasd 1, 925 92 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Sándor Ilona

ZO Csemadok Váhovce Slovenská republika
Vága 185, 925 62 Szlovákia
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Andrisák Viola

Gaál István Egyesület - Spolok Istvána Gaála Maďarsko
3102 Salgótarján, Petőfi út 74.
http://www.gaalistvanegyesulet.hu
civilná organizácia: spolok, nadácia, zväz atď.
umenie, zábava, voľný čas
Shah Gabriella

Burning duck Bt. - Burning duck a.s. Maďarsko
Budapest, Üllői út 61. 3. em. 25/A 1091 Magyarország
Zisková organizácia (súkromné alebo spoločné podnikanie)
umenie, zábava, voľný čas, iné služby
Marton Tamás

ZO CSEMADOK Šaľa Slovenská republika
Šaľa, Murgašova 9, 927 01, Slovenská republika
http://www.magyarhaz.sk
občianska organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
umenie, zábava, voľný čas
Ing. František Botka

ZO CSEMADOK Čeláre Slovenská republika
Čeláre 25, 991 22 Bušince, Slovensko
občianska organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
umenie, zábava, voľný čas
Farkaš Alenxander

ROAD Slovenská republika
Handlovská 11851 01 Bratislava Slovensko
http://www.road-tomky.sk
nezisková organizácia
humánna-zdravotnícka a sociálna starostlivosť
Anna Hannikerová

Centrum voľného času Myjava Slovenská republika
Dolná štvrť 368/23, 907 01 Myjava
http://www.cvcmyjava.sk
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je Mesto Myjava
výuka
Mgr. Mário Duga, riaditeľ

Mesto Myjava – Materská škola Myjava, ul. Bradáčova 773 Slovenská republika
M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
http://www.myjava.sk
rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity
výuka
Ing. Ingrid VAňová, vedúca odboru .

Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o Slovenská republika
Myjava , M.R. Štefánika 560/4, II. poschodie, č. dverí 319 ,907 01 Myjava , Slovensko
nezisková organizácia
iná služba
Ing. Ingrid VAňová, riaditeľka n.o.

Osveta myjavských Rómov Slovenská republika
Myjava Hurbanova 934/11, 1. posch, dv.č. 3, 907 01, SR
občianska organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
umenie, zábava, voľnýčas
PaulínaHeráková

Sociálne služby Myjava, n.o. Slovenská republika
nám.M.R.Štefánika č.560/4, Myjava, PSČ 907 01 Slovenská republika
nezisková organizácia
humánna-zdravotnícka a sociálna starostlivosť
Mgr. Jana Gáliková

Zväz Slovákov v Maďarsku Maďarsko
BudapešťKondorosi út 10./B.B. IV./15.
občianska organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
iné služby
Monika Szabová

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku Maďarsko
BudapešťKondorosi út10./B.B. budovaIV. poschodie15
http://www.mszsz-ka.hu
občianska organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
výuka, umenie, zábava, voľný čas, iné služby
Imrich Fuhl

Turistická ubytovňa Poniklec Nachádza sa v Slovenskej republike
HronecMlynská 44497645Slovenská republika
http://www.poniklec.szm.com
profitovo orientované podnikanie (súkromné alebo spoločné podnikanie)
ubytovacie služby, pohostinstvo
Ing. Juraj Srogoň

Alnus cafe & restaurant Nachádza sa v Slovenskej republike
Smilno08501 BardejovSlovenská republika
http://www.alnusslovakia.sk
profitovo orientované podnikanie (súkromné alebo spoločné podnikanie)
ubytovacie služby, pohostinstvo, umenie, zábava, voľný čas
Renáta Zamborská

Košické folklórne štúdio Nachádza sa v Slovenskej republike
Starozagorská 10, 040 13 Košice, Slovensko
http://www.dlt.sk/folklor_ke/kfs.html
občianska organizácia: spolok, nadácia, zväz, atď.
umenie, zábava, voľný čas
Ing. Vladimír Urban


Realizačných partnerov
Konszenzus
Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
Csemadok
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku

Ďalšie informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko- Slovensko 2007-2013 nájdete na stránke http://husk-cbc.eu/sk/
Obsah tejto webovej stránky bezpodmienečne neodzrkadľuje oficiálne stanovisko Európskej únie.