PartnerstváÚvodná strana

Programy, podujatia

Správy

Tlačové publikácie

Materiál na stiahnutie

Spoluúčinkujúci

Kontakty

Informačný klaster

Systému mobility

Materiály vzdelávania

Privítanie

Vážený návštevník!

Strategickým cieľom nášho programu je silnejšia sociálna, hospodárska integrácia pohraničných oblastí. Našim cieľom je zvýšenie spoločenskej a kultúrnej koherencie medzi ľuďmi a komunitami, posilnenie kooperácie medzi civilnými organizáciami, samosprávami pôsobiacimi na dvoch stranách hraníc. Prioritným cieľom je posilnenie osobných vzťahov v rámci takej siete, ktorej sa zúčastnia aj Maďari zo Slovenska a Slováci, ale aj Slováci z Maďarska a Maďari.

Známym sociologickým faktom je, že medzi ľuďmi, ktorí sa poznajú a sú v kontakte, oveľa ľahšie sa odbúravajú predsudky, oveľa účinnejšie sa vytvárajú konkrétne spolupráce presahujúce hranice obcí, žúp, štátov.
Vzdelávania, workshopy, medzinárodná konferencia ukončujúca projekt, resp. spoločné (multi)kultúrne podujatia a súvisiace odborné materiály organizované v rámci projektu, napomôžu k tomu, aby:

  • účastníci sa spoznali a spoznali špecifickosti regiónu;

  • sa zlepšil tok informácií medzi účastníkmi;

  • sa rozšíril názor zakladajúci sa na vzájomnom porozumení, tolerancii, podporujúci vzájomne výhodnú spoluprácu namiesto opozície;

  • účastníci získali vedomosti, ktoré sú potrebné k spolupráci a získaniu domácich a európskych zdrojov; ďalej

  • sa uskutočnilo vypracovanie konkrétnych cezhraničných projektov, a

  • zabezpečí udržiavanie vzťahov medzi organizáciami, ľuďmi a podmienky pre vytvorenie nových vzťahov po ukončení projektu.

Projekt môže cestou rozvoja kooperačnej kompetencie účastníkov a kompetencie generujúcej projekty prispieť aj k posilneniu hospodárskej konkurencieschopnosti pohraničnej oblasti.

E-mailová adresa: info@ketlabonallva.net


Realizačných partnerov
Konszenzus
Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
Csemadok
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku

Ďalšie informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko- Slovensko 2007-2013 nájdete na stránke http://husk-cbc.eu/sk/
Obsah tejto webovej stránky bezpodmienečne neodzrkadľuje oficiálne stanovisko Európskej únie.